ISOLERGLASS

Forbrukerinformasjon


Glass er et organisk materiale og avgir ingen giftige kjemiske forbindelser under nedbrytningen. Som bygningsmateriale gir glass en rekke miljømessige fordeler. Dagens glass isolerer svært godt, og det finnes mange muligheter etter de forskjellige behov. I tillegg til sin isolasjonsverdi, kan glass også beskytte mot solvarme og støy, mens dagslyset slipper inn. På grunn av svært godt isolerte glass, er det under spesielle værforhold fare for utvendig dugg på glasset på gitte tidspunkt. Glass kan også beskytte mot ytre farer som innbrudd og brann. Spør oss gjerne om tips og råd!
NB!
Det er viktig og lese forbrukerfakta om bygningsglass

www.glassportal.no