PROSJEKTERING

Både profiler og glass kan ha forskjellige fargetoner. Kombinasjonsmulighetene er tilnærmet uendelige. Horisontale profiler kan ha en annen farge enn vertikale, innvendige forskjellige fra utvendige og åpningsvinduer forskjellig fra dét igjen. Slik kan fargevariasjoner lett utnyttes for å oppnå visuelle effekter.

Bygningsteknisk kan det stilles forskjellige funksjonskrav med hensyn til lyddemping, varmestråling, brannventilasjon, komfortlufting, rømningsveier, termisk isolasjon, personsikring, skuddsikring, innbruddssikring og eksplosjonssikring.

For riktig dimensjonering er det også nødvendig med informasjon om vindlaster, og for glasstak også laveste innetemperatur, takvinkel og det lokale snølastkrav.