GLASSTAK

Todelt glasstaksystem hvor innvendig profil gjør fasaden statisk selvbærende. De utvendige profilene utgjør innfestningen av glass, eller isolerte felter. En isolator sitter mellom utvendig og innvendig del.
Systemet har en patentert overlappende totrinns tetting, med høyereliggende glassfalser på horisontalprofilene i forhold til de vertikale. Ingen utsparing i vertikalprofilen, som sikrer en god tetthet. Eventuelt vann som trenger inn i horisontale glassfalser ledes sideveis til vertikalprofilene og ut i bunnen av disse.