FASADER

Fasadefelter og vinduer i aluminium og glass er ofte de elementene som gir et bygg karakter og egenart. Ingen lyskilder kan erstatte dagslyset med tanke på trivsel og effektivitet.

Ingen andre materialer kan erstatte glassfasadens kvaliteter. Dagslyset strømmer fritt inn, og utsikten skaper nærhet til miljøet omkring bygningen.