DØR OG VINDU

Vinduer og dører hører til blant de mest utsatte bygningsdeler. Sol, vind, regn, temperatur, miljøpåvirkninger og mekanisk bruk sliter i tiår etter tiår. Mange vinduer og dører tåler ikke denne stadige belastningen og må skiftes ut allerede etter få år.

Derfor er det lønnsomt å tenke kvalitet og levetid. Kjøpet kan være en kortsiktig investering med påfølgende store løpende kostnader, eller en langsiktig investering med kun et minimum av vedlikeholdskostnader.

Gevinsten er sparte kostnader til inspeksjon, maling, vedlikehold og i verste fall utskifting. Stikkordene er pålitelighet og funksjonsdyktighet.

Våre vindus- og dørløsninger gir det optimale for en langsiktig investering til ethvert bygg.