LINKER

SCHÜCO INTERNATIONAL
Som profil/systemleverandør benytter vi Schüco. I den verdensanerkjente Schüco-kalendereren har Daaland vært representert med flere prosjekter.
http://www.schueco.com/web/no

GLASS
Vi har flere samarbeidspartnere for levering av mange forskjellige typer glass.  Forbrukerfakta om glass: http://www.glassportal.no/regelverk
SKY-FRAME
Framless windows. Et meget lekker og sofistikert alternativ http://www.sky-frame.ch

GLASS OG FASADEFORENINGEN
Glassbransjeforbundet i Norge ble etablert i 1977. Glassmestrenes Landsforening er blitt lagt inn under Glass og fasadeforeningen og fører forhandlinger på vegne av medlemmene. Vi er medlem av foreningen http://www.glassportal.no

GODKJENT FOR ANSVARSRETT
R.Daaland var blant de første i bransjen til å få statlig sentral godkjenning for ansvarsrett i tiltaks klasse 3.  Les mer om kravene som stilles til sentralgodkjenning på www.dibk.no Her kan du også finne blanketter for byggesak og muligheter for nedlasting av disse.

STARTBANK
R. Daaland as
er kvalifisert leverandør i StartBank med ID 136725

Miljøfyrtårn
www.miljofyrtarn.no